Skip to main content
Juridisch Adviseur Gebiedsontwikkeling

Kristian van de Laar

Kristian vertelt…

Ik ben een flexibele, praktische op kwaliteit gerichte jurist gebiedsontwikkeling. Ik ben snel in staat om te komen tot de kern van het probleem en daar deskundig advies over te geven waarbij ik alle belangen van partijen niet uit het oog verlies. Ik ben koersvast en ben in staat om mijn visie en uitgangspunten goed te verdedigen zonder daarbij de rechtmatigheid uit het oog te verliezen. Ik werk graag samen met andere disciplines om zodoende tot een resultaat te komen waar een opdrachtgever waar wat aan heeft.

Opleiding

WO Fiscaal recht, Rijksuniversiteit Limburg. Grotius Onroerend Goed Recht

Mijn expertise

Ik heb inmiddels een ruime ervaring in mijn vakgebied. Ik hou me met name bezig met de juridische component van gebiedsontwikkelingen. Mijn opdrachtgevers zijn n iet alleen gemeenten en provincies, maar ook woningcorporaties, ontwikkelaars etc. Mijn specialismen zijn het opstellen van overeenkomsten in de meest ruime zin, staatsteun, aanbestedingsrecht, grondzaken, kostenverhaal, grondbeleid, de instrumenten van het grondbeleid zoals de Wet voorkeursrecht gemeenten en de Onteigeningswet, planschade, rekenkameronderzoeken. De versnippering van gronden in Nederland en de negatieve gevolgen daarvan was een van de dossiers waar ik met veel plezier aan heb gewerkt. De gevolgen van het Didam-arrest voor de uitgiftepraktijk van overheden brengen thans veel vraagstukken met zich mee.