Skip to main content
Financieel Adviseur Gebiedsontwikkeling

Martien Urlings

Martien vertelt…

Sinds juli 2015 ben ik in dienst bij Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling.

 

Opleiding

WO Geodesie, Technische Universiteit Delft

Mijn expertise

Als planeconoom ben ik verantwoordelijk voor het opstellen, herzien en bewaken van grondexploitaties en het uitvoeren van haalbaarheidsstudies in een vroeg stadium van de gebiedsontwikkeling. Onderdeel van mijn werkzaamheden is het opstellen van residuele grondwaardeberekeningen, adviseren omtrent kostenverhaal Wro (exploitatieplannen, anterieure overeenkomsten) en het uitvoeren van risico-analyses. Dankzij langdurige detacheringen bij diverse gemeenten heb ik de gemeentelijke organisatie goed leren kennen.

 

Projecten/ervaring

Gemeente Almere
De gemeente Almere is bezig met een nieuw ontwikkelingsplan voor een gebied van ruim 200 hectare in Almere Poort ter vervanging van de vijf reeds bestaande ontwikkelingsplannen. Het nieuwe plan omvat een programma van 3.000 – 4.000 woningen en daarnaast ruimte voor bedrijven en diverse maatschappelijke en commerciële voorzieningen. Het gebied wordt ontwikkeld met als centrale thema’s de growing green principes van de Floriade 2022 in Almere. Als planeconoom van dit project voer ik een traject van rekenen en tekenen uit dat zal leiden tot een grondexploitatie die als onderlegger dient bij het ontwikkelingsplan Poort Oost.

Gemeente Bunnik
In mijn detachering bij de gemeente Bunnik ben ik sinds 2009 als planeconoom betrokken bij alle lopende grondexploitaties en nieuwe initiatieven/vraagstukken waar planeconomisch advies gevraagd is. Het grootste project waar ik aan gewerkt heb bij deze gemeente, betreft een gebiedsontwikkeling voor 1.000 woningen inclusief een omlegging van een provinciale weg (haalbaarheidsstudies). Onder invloed van de crisis zijn de ambities de afgelopen jaren bijgesteld en is gekozen voor een meer organische gebiedsontwikkeling. Inmiddels is de gemeente bezig met de aanbesteding van een locatie voor circa 120 woningen binnen dit gebied. Mijn werkzaamheden betreffen het opstellen en actualiseren van de diverse grondexploitaties, het uitvoeren van risicoanalyses ten behoeve de onderbouwing van de benodigde weerstandsvermogen grondexploitaties en alle andere voorkomende planeconomische werkzaamheden binnen deze gemeente.

Gemeente Laarbeek
Voor de gemeente Laarbeek heb ik een Monte Carlo risico-analyse uitgevoerd voor de vijf grootste grondexploitaties binnen deze gemeente. De gemeente gebruikt de uitkomsten van deze risico-analyse ter onderbouwing van de benodigde weerstandscapaciteit (weerstandsvermogen) voor de grondexploitaties.