Skip to main content
Financieel Adviseur Gebiedsontwikkeling

Simon Bruinink

Simon vertelt…

Gedurende mijn bachelor sociale geografie & planologie aan de Universiteit Utrecht heb ik een interesse ontwikkeld voor planeconomie. Tijdens het schrijven van mijn bachelor thesis heb ik dan ook onderzoek gedaan naar de financiële haalbaarheid van gebiedsontwikkeling sinds de crisis. Om deze reden heb ik tijdens mijn master Planologie gekozen om stage te lopen bij Metafoor waarna ik in september 2018 met veel plezier ben begonnen met werken.

 

Opleiding

WO Planologie, Universiteit Utrecht

 

Projecten/ervaring

Gemeente Midden-Drenthe
Ik heb gewerkt aan een adviesopdracht voor de gemeente Midden-Drenthe. Het ging om het doorrekenen van verschillende planvarianten. Voor elke variant met elk een ander woningbouwprogramma zijn o.a. de kosten, opbrengsten en contante waarde gerapporteerd.

Risicoanalyse Noordoostpolder
Voor de gemeente Noordoostpolder heb ik gewerkt aan een risicoanalyse. Hierbij werd voor elke grondexploitatie een Monte Carlo simulatie uitgevoerd om de financiële kansen en risico’s van de projecten goed in beeld te brengen. Deze simulaties werden ook gebruikt voor het bepalen van het weerstandsvermogen.

Marktonderzoek Peel en Maas
Voor een opdracht voor de gemeente Peel en Maas ben ik betrokken geweest bij het schrijven van een rapport betreffende een residuele grondwaardetoets en vergelijkingsonderzoek. Hierbij heb ik me gericht op het doen van marktonderzoek voor verschillende woningtypen binnen de regio, het onderzoeken van de stichtingskosten en het maken van residuele berekeningen.