Evert Jan van Baardewijk

Evert Jan van Baardewijk

“Het boeiende aan gebiedsontwikkeling is dat er allerlei disciplines samenkomen en samenwerken. Door zelf disciplineoverstijgend te denken lever ik regelmatig bijdragen die verder gaan dan de juridische adviesrol waarvoor ik wordt ingehuurd.”

linkedin

Functie
Juridisch adviseur

Specialisme
Exploitatieplannen, Overeenkomsten, Kostenverhaal Wro, Grondbeleid

Opleiding
HEAO Economisch-Juridisch

Evert Jan vertelt…

Ik heb geruime ervaring als juridisch adviseur in de wereld van de gebiedsontwikkeling. Sinds 2015 ben ik werkzaam bij Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling en van 2007 tot 2015 bij PurpleBlue; in beide gevallen voor een belangrijk deel actief op het gebied van grondbeleid, vastgoedrecht, ruimtelijke ontwikkeling en zo op het snijvlak van publiek- en privaatrecht. Voor 2007 ben ik jarenlang in een gemeentelijke organisatie coördinator geweest van een team Eigendommen (grondzaken).

Mijn expertise
Ik werk graag in de breedte en de diepte, als generalist in het grondbeleid en als strategisch juridisch adviseur in het bredere spectrum van gebiedsontwikkeling. Een specialisme is de toepassing van de Grondexploitatiewet. Ik ben actief met het opstellen van exploitatieplannen (en herzieningen), exploitatieovereenkomsten, met het verzorgen van procedures rond de vaststelling van exploitatieplannen (en rond beroepsprocedures). Ik adviseer over de verhouding exploitatieovereenkomsten en exploitatieplannen en algemeen over de breedte van het kostenverhaal en het beleid daarover. Ook begeleid ik gemeenten bij het opstellen van Nota’s grondbeleid, en uitvoeringsparagrafen bij structuurvisies met het oog op bovenplanse verevening.
Uit dit alles is min of meer als hobby gegroeid om over dergelijke onderwerpen te publiceren.

Projecten/ervaring

Exploitatieplannen en herzieningen
De afgelopen paar jaren heb ik gewerkt aan exploitatieplannen voor bijvoorbeeld Den Haag (Vroondaal inclusief herzieningen), Amsterdam (5e herziening Buiksloterham), Arnhem (Groot Rijnwijk en diverse herzieningen Schuytgraaf), Deventer (windturbines Kloosterlanden, Bedrijvenpark A1, woonwijk De Vijfde Hoek inclusief diverse herzieningen), Elburg (Vossenakker Noord, Broeklanden II, Horstkamp en De Dijkjes inclusief herzieningen), Noordwijk (Offem Zuid en heerziening) Sittard-Geleen (Holtum-Noord III), Emmen (Bedrijvenpark De Tweeling), Beverwijk (Woongebied Westelijk Beverwijk), Almelo (Waterrijk), Assen (herziening Werklandschap Assen-Zuid), Alkmaar (herziening Boekelermeer Zuid), Hoorn (’t Zevenhuis). In diverse gevallen ging het over vragen rond het flexibiliseren van de exploitatieplannen (Arnhem, Deventer, Hoorn, Sittard-Geleen).

Amsterdam Buiksloterham
Van allerlei boeiende gebiedsontwikkelingen waar ik bij betrokken ben haal ik er één wat uitgebreider naar voren: Buiksloterham. Voor dit gebied heeft de gemeente Amsterdam een transformatie van werken naar wonen/werken op het oog. Omdat de gemeente geconfronteerd wordt met plannen die niet geheel passen in het bestemmingsplan en exploitatieplan heb ik de gemeente geadviseerd over de vraag hoe kan worden omgegaan met aanpassingen aan een bestaande anterieure overeenkomst in samenhang met de herziening van het exploitatieplan. Vervolgens heb ik voor zowel gemeente als de betreffende marktpartij gewerkt aan de wijziging van de anterieure overeenkomst die deels een posterieur karakter krijgt. Aansluitend is gestart met de 5e herziening van het exploitatieplan Buiksloterham.
Voor Drechterland heb ik een strategisch advies opgesteld voor de herontwikkeling van het centrumplan Venhuizen.

Grondbeleids- kostenverhaaladviezen en exploitatieovereenkomsten
De afgelopen jaren heb ik geadviseerd over vragen hoe om te gaan met kostenverhaal via overeenkomst, exploitatieplannen, de functie van bovenwijkse en bovenplanse kosten (al of niet in verband met uitvoeringsparagrafen structuurvisies of nota’s kostenverhaal) voor onder meer Noordwijk, Aalsmeer, Lochem, Bronckhorst, Lingewaard, Zeewolde, Velsen, Oldenzaal, Nunspeet, Nijkerk, Elburg, Bedrijvenpark Oostflakkee, Ermelo, Noordenveld en Helmond.
De afgelopen jaren heb ik de actualisatie verzorgd van de Nota’s grondbeleid van Elburg en Uithoorn. Voor de gemeente Drechterland heb ik een combinatie van een strategisch advies en grondbeleidsavieds opgesteld voor de herontwikkeling van het centrumplan Venhuizen.
Ik heb gewerkt aan c.q. geadviseerd over exploitatieovereenkomsten voor de gemeente Den Haag (posterieure overeenkomst Vroondaal), de gemeente Elburg (posterieure overeenkomst De Dijkjes), het RVB/de gemeente Zaanstad (Hembrugterrein), Steevast beheer (locatie Rijnhaven-Oost), Almere (natuur- en landschapsontwikkeling Oosterwold, Noordwijk (hotelontwikkeling), Noordwijk (woningbouwlocatie Offem-Zuid), Weesp (ontbindingsovereenkomst en aangaan samenwerkingsovereenkomst nieuwe partij voor De Zes Weesper Straatjes), Lingewaard, De Ronde Venen, Heerhugowaard, Opmeer, Cuijk/Grave.

Cursussen en publicaties
Regelmatig publiceer ik in het Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling (voorheen: Grondzaken in de praktijk) en in Bouwrecht. Van dat laatste blad ben ik lid van de redactieraad. De meeste publicaties handelen over de toepassing van de Grondexploitatiewet of over het bredere grondbeleid. In Bouwrecht heb ik, grotendeels samen met collega’s in 2013 en 2015 een zesdelige serie gepubliceerd over ‘Nieuwe stijlen van gebiedsontwikkeling’. In 2010 schreef ik het boek ‘Wegwijzer exploitatieplannen’. Dat heb ik in 2015 omgewerkt tot het boek “Het exploitatieplan” (inclusief de grondexploitatieregeling bij uitnodigingsplanologie en in de Omgevingswet). De toevoegingen betreffen een uitgebreide behandeling van jurisprudentie en een verhandeling over organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie.

Daarnaast geef ik cursussen en presentaties over grondbeleid en kostenverhaal. Zo heb ik voor diverse gemeenten in 2017 en 2018 presentaties verzorgd over actualiteiten van het grondbeleid, mede in relatie tot de Omgevingswet en in 2018 een presentatie voor de planeconomen van de gemeente Amsterdam over exploitatieplannen, mede gericht op het exploitatieplan Buiksloterham. Ook heb ik een onderdeel verzorgd van een basiscursus gebiedsontwikkeling voor Rotterdam (grondexploitatiewet/exploitatieplannen, organische ontwikkeling). Voor BerghauserPont en voor Platform 31 heb ik een cursusonderdeel verzorgd over organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie. Dat heb ik samen met een collega ook gedaan voor de provincie Gelderland.