Gert-Jan Pingen

Gert-Jan Pingen

“Samenwerking, betrokkenheid met de opdrachtgever én natuurlijk plezier in het werk zijn belangrijk voor mij en mijn collega’s bij Metafoor.”

linkedin

Functie
Planeconoom

Specialisme
Grondexploitaties, Grondbeleid, Haalbaarheidsberekeningen, Second opinions, Vastgoedexploitaties, Risicoanalyses

Opleiding
WO Sociale Geografie, Radboud Universiteit

Gert-Jan vertelt…

Sinds 2000 werk ik als adviseur planeconomie aan ruimtelijke ontwikkelingen, vanuit een integrale blik en met oog voor de verschillende belangen van betrokken partijen. Betrokkenheid en samenwerking met de opdrachtgever heb ik daarbij hoog in het vaandel staan. Het samen werken aan mooie projecten is mijn drive. Ik heb een klantgerichte houding en vindt het een uitdaging om voor de opdrachtgever de wereld achter de cijfers duiden.

Mijn expertise
Als adviseur gebiedontwikkeling / planeconoom heb ik een grote diversiteit aan opdrachten uitgevoerd. Zowel voor verschillende partijen, van gemeente tot projectontwikkelaar, en ook op verschillende niveaus zowel op strategisch niveau als op operationeel niveau en in alle stadia van de ruimtelijke ontwikkeling: haalbaarheidsberekeningen, grond- en vastgoedexploitaties, second opinions, exploitatieplannen en risicoanalyses.

Projecten/ervaring

Gemeente Dordrecht / Alblasserdam
Als adviseur wordt ik door de gemeente Dordrecht ingezet als planeconoom bij de gemeente Alblasserdam. Voor die gemeente ben ik verantwoordelijk voor de planeconomische werkzaamheden, zoals het actualiseren van en adviseren over grondexploitaties en halfjaarlijks meerjarenprognoses het maken van haalbaarheidsberekeningen, het opstellen van residuele grondwaardeberekeningen en het voeren van grondprijsonderhandelingen.

Gemeente Weert
De gemeente Weert kent 2 grotere woningbouwprojecten: Laarveld en Vrouwenhof. Ik ondersteun de planeconomen van de gemeente bij de planeconomische werkzaamheden voor deze projecten in het bijzonder, zoals de actualisatie, de risicoanalyse en het opstellen van de exploitatieplanberekening in het kader van de grondexploitatiewet. Daarnaast assisteer ik bij het opstellen van de MPG van de gemeente Weert.

Rekenkameronderzoek gemeente Doetinchem
Voor de RKC Doetinchem heb ik een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop de raad is geïnformeerd over de grondexploitaties, het gevoerde grondbeleid en de inhoudelijke kwaliteit van de grondexploitaties in de periode tussen 2008 – 2013.