Kristian van de Laar

Krisitan van de Laar

linkedin

Functie
Juridisch adviseur

Specialisme
Afdeling Grondexploitatie van de Wro, Exploitatieplannen, Overeenkomsten, Grondbeleid, Onteigeningswet, Wet voorkeursrecht gemeenten en schadeadvisering

Opleiding
WO Fiscaal Recht, Rijksuniversiteit Limburg

Kristian vertelt…

Ik heb inmiddels een ruime ervaring als juridisch adviseur opgedaan bij een aantal adviesbureaus (Houdringe Rentmeesterskantoor B.V., Grontmij Nederland B.V. en NEXT Vastgoed Consultancy B.V.). Ik heb daarbij zowel advies gegeven aan de publieke sector als aan de private sector. Sinds 2018 ben ik aan de slag gegaan bij Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling B.V. als juridisch adviseur. Het multidisciplinaire karakter en de samenwerking met en tussen collega-adviseurs vind ik belangrijk. Ik zie mezelf als een flexibele/pragmatische jurist die opkomt voor het belang van een opdrachtgever maar nooit de rechtmatigheid uit het oog verliest.

 

Mijn expertise
Mijn uitgebreide ervaring en kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en ontwikkelingen maakt dat ik ook buiten mijn vakgebied kijk en ik daarmee tracht lijnen en verbindingen te leggen die toegevoegde waarde hebben. Mijn advieswerk richt zich met name op de juridische component van gebiedsontwikkelingen, grondbeleid, grondexploitaties en de instrumenten van grondbeleid, zoals de toepassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten en het begeleiden van administratieve onteigeningsprocedures. Vanuit mijn verleden heb ik ook de nodige ervaring opgedaan m.b.t. planschade en nadeelcompensatie. De focus ligt met name op het opstellen van exploitatieplannen, advisering omtrent grondexploitaties en de daarbij behorende contractering, het opstellen van Nota’s grondbeleid en de daarbij behorende uitvoeringsnota’s. Mijn advisering is met name gericht op de publieke sector, maar dat neemt niet weg dat ik ook adviseer aan de private sector. Tot slot kan ik gemeenten ook begeleiden bij het voeren van administratieve onteigeningsprocedures en het vestigen van voorkeursrechten.