februari 28 2020 0Comment
grexmanager.nl

Nieuwe website GrexManager.nl

Veiligheid, bereikbaarheid, wet- en regelgeving, snelle haalbaarheidsanalyses en geconsolideerde berekeningen, koppelingen (o.a. fin. systeem), managementrapportages, goedkeuring van de accountant, enzovoorts: het gebruik van een professioneel grondexploitatiebeheersysteem wordt steeds meer de norm in Nederland. Met ruim 60 gemeentelijke klanten is GrexManager, een software product van Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling, het meest gebruikte pakket. Ontwikkeld door planeconomen, zodat het aansluit bij wat planeconomen wensen. Maar ook toegankelijk voor management en accountant, met rapportages op maat. Met veel plezier ontwikkelen wij GrexManager steeds verder door, met tegenwoordig een intelligente kaartmodule, Helpdesk ondersteuning door specialisten en vooral een splinternieuwe website!

Officieel per 1 maart, maar alvast aan u bekendgemaakt: www.grexmanager.nl

alexander