OPLEIDINGEN EN TRAININGEN

Metafoor heeft met verschillende opleidingsinstituten in Nederland de handen ineen geslagen om cursussen en opleidingen te verzorgen op zowel juridisch als planeconomisch vlak. Metafoor wil graag haar kennis en kunde delen en overdragen aan vakgenoten en toekomstige vakgenoten. Onze opleidingen en trainingen bestaan uit één of meerdaagse cursussen en of in coach-vorm als gastspreker in langer lopende opleidingstrajecten.

Metafoor werkt samen met de Bestuuracademie Nederland, Scobe academy, Berghauser Pont Academy en Geoplan. Veelal worden cursussen en opleidingen voor personen werkzaam binnen het ambtelijk apparaat of personen met een ambitie om werkzaam te zijn in het ruimtelijk domein. Metafoor is betrokken bij de ontwikkeling van praktijkgerichte cursussen met uiteenlopende thema’s op alle niveaus. Hierbij valt te denken aan beleidsmatige thema’s, wetmatige thema’s en thema’s binnen planeconomie. De cursussen worden afhankelijk van het thema, gegeven door planeconomen, projectmanagement en juristen.

Berghauser Pont Academy

Berghauser Pont Academy is een opleidingsinstituut met de focus op praktijkgerichte cursussen met als thema: recht. Een aantal adviseurs van Metafoor verzorgt twee cursussen bij de Berghauser Pont Academy.
Planeconomisch en juridisch adviseur Michiel de Haan verzorgt de cursus: inleiding grondexploitatie. In deze cursus worden kort ingegaan op planeconomische en juridische thema’s. De doelgroep zijn personen welke betrokken zijn bij ruimtelijke projecten en meer begrip willen krijgen van de financiële en juridische aspecten.

Evert Jan van Baardewijk, Steven Koster en Remco den Boeft zullen de praktijkcursus organische gebiedsontwikkeling en uitnodigingsplanologie: een praktijkcursus verzorgen. In deze cursus zal aan de hand van theorie en een casus worden uitgelegd wat organische gebiedsontwikkeling en uitnodigingsplanologie met elkaar gemeen hebben. In de casus komt aan de orde wat de juridische en financiële consequenties zijn bij deze vorm van gebiedsontwikkeling. De cursus is bedoeld voor personen welke al specialistische kennis hebben opgedaan in een functie binnen de gebiedsontwikkeling.

Scobe

Wanneer u een praktijkgerichte opleiding zoekt met de focus op gebiedsontwikkeling, de financiële aspecten bij gebiedsontwikkeling of het juridisch kader, kan Scobe een opleiding of cursus verzorgen. In samenwerking met Metafoor wordt de interactieve workshop: Grexrekenen met BBV, Vpb en Exploitatieplan gegeven. De cursus gaat in op de huidige planecononomisch context waarbinnen veel aandacht is voor de ingevoerde Vpb-plicht voor overheidsondernemingen. Een onderwerp waar veel gemeenten in Nederland op dit moment hun aandacht op vestigen.

De cursus wordt gegeven door John Elders (planeconoom) en Michiel de Haan (planeconoom/ juridisch adviseur). Tijdens de cursus wordt ingegaan op het rekenen met grondexploitaties met de focus op de Vpb, het BBV en het exploitatieplan. Gedurende de dag worden verschillende variabelen behandeld en worden er in beeld gebracht wat een wijziging in één van deze variabelen betekent voor het eindresultaat van de grondexploitatie.

Geoplan

Geoplan organiseert cursussen en congressen door heel Nederland. Dit doen zij zowel op locatie als incompany. Geoplan organiseert cursussen over uiteenlopende thema’s in het ruimtelijk domein. Alle cursussen worden gegeven door docenten welke werkzaam zijn in dit ruimtelijk domein. Een van onze planeconomen, Andrew Mersie is docent bij GeoPlan. Andrew geeft de basiscursus planeconomie. In twee dagen wordt de cursusdeelnemer meegenomen in de context van planeconomie. De belangrijkste begrippen, verschillende berekeningsmethoden, het proces en het risicomanagement komen aan bod.

De raadscursus grondbeleid en grondexploitatie Leiden was naar onze mening interessant en zeer informatief, geen saaie PowerPoint presentatie maar een interactief proces. De docent kan ingewikkelde materie voor verschillende kennisniveaus goed uitleggen. De cursus is een aanrader voor zowel nieuwe leden als leden die langer raadslid zijn.

Anna Marie Slink, raadsadviseur Gemeente Leiden

Meer informatie over Opleidingen en Trainingen

Contact

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw volgende project?