Planeconomie

 • Grondbeleid
  Grondbeleid

  Grond in Nederland is een schaars goed. Vorm beleid om ruimtelijke doelstellingen te kunnen verwezenlijken.

  Lees verder
 • grondexploitatie
  Grondexploitatie

  Krijg inzicht in de mogelijkheden van het aangekochte gebied. Grondexploitaties geven een prognose van het financiële verloop en resultaat van uw project.

  Lees verder
 • grondprijsbeleid
  Grondprijsbeleid

  Als gevolg van veranderende economische omstandigheden en veranderingen in de markt kan aanpassing van het grondbeleid wenselijk zijn.

  Lees verder
 • grondexploitatiewet
  Grondexploitatiewet

  Om gemeenten meer mandaat te geven in het verhalen van kosten voor bovenwijkse voorzieningen is per 1 juli 2008 de Grondexploitatiewet in werking getreden. Het Bro kan voor gemeenten dienen als instrument bij kostenverhaal.

  Lees verder
 • Exploitatieplan
  Exploitatieplan

  Wanneer kostenverhaal niet verzekerd is via een anterieure overeenkomst, dient een exploitatieplan te worden opgesteld.

  Lees verder
 • Risicoanalyse projectmanagement procesmanagement
  Risicoanalyse en -management

  De adviseurs van Metafoor kunnen u ondersteunen bij het kwantificeren en kwalificeren van uw projectrisico’s.

  Lees verder
 • Haalbaarheidsanalyse second opinion
  Haalbaarheidsanalyse en second opinion

  Het aantal variabelen dat de financiële haalbaarheid van de ontwikkeling beïnvloedt is de laatste jaren sterk toegenomen. Als gevolg van andere ontwikkelingsstrategieën worden processen steeds complexer.

  Lees verder
 • VPB plicht overheidsondernemingen
  Vpb-plicht overheidsondernemingen

  In samenwerking met BDO kunnen wij u van advies voorzien omtrent de Vpb-plicht in relatie tot uw grondexploitaties.

  Lees verder
 • parameters
  Parameters

  Vier keer per jaar geeft Metafoor een kwartaalbericht uit met daarin de marktontwikkelingen van het voorgaande kwartaal. Eén keer per jaar publiceert Metafoor een Outlook met parameteradvies voor het komende jaar.

  Lees verder
 • marktonderzoek
  Marktonderzoek

  Een marktonderzoek geeft inzicht in de ontwikkelpotentie van een gebied. De adviseurs van Metafoor kunnen voor u een locatieonderzoek uitvoeren.

  Lees verder
 • bbv
  Besluit begroting en verantwoording (BBV)

  Jaarlijks stellen gemeenten de begroting voor het volgende jaar op. Deze begroting moet voldoen aan de richtlijnen in het BBV. Adviseurs van Metafoor kunnen uw organisatie daarbij ondersteunen.

  Lees verder
 • weerstandsvermogen
  Weerstandsvermogen

  Het weerstandsvermogen van uw project biedt u de mogelijkheid om onvoorziene omstandigheden op te kunnen vangen. De benodigde hoogte van het weerstandsvermogen kan worden gezien in samenhang met het gevoerde risicomanagement.

  Lees verder

PLANECONOMIE

Metafoor heeft de laatste decennia veel gespecialiseerde kennis vergaard op het gebied van planeconomie. Deze kennis wordt hedendaags benut door zowel partijen in de publieke- als de private sector.

Sturen op de financiële haalbaarheid van uw gebiedsontwikkeling met daarbij aandacht voor het planproces en publiek- en privaatrecht: de planeconomen van Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling hebben interdisciplinaire kennis en ervaring in deze expertise. De adviesgroep Planeconomie adviseert hoe u uw ambities, de plankwaliteit en de haalbaarheid optimaal met elkaar kunt verenigingen. Dit doen wij door het opstellen van haalbaarheidsanalyses en het sturen en begeleiden van lopende grondexploitaties.

Met behulp van GrexManager, ons eigen grondexploitatiemodel, maken onze adviseurs heldere scenarioanalyses en worden bevindingen door middel van managementrapportages zichtbaar gemaakt. Er kan bijvoorbeeld eenvoudig inzicht worden gegeven in de verhouding tussen financiële risico’s en het weerstandsvermogen van uw gemeente of vermogen van uw onderneming.

De planeconomen, project- procesmanagers en planjuristen van Metafoor zijn landelijk actief en beschikken daarom over lokale en regionale kennis. Door middel van interdisciplinaire workshops zijn onze planeconomen op de hoogte van alle onderwerpen die invloed hebben op de financiële haalbaarheid van uw ontwikkeling. Dit geldt tevens voor de meest recente vernieuwing zoals de Vpb-plicht of advies in besluit begroting en verantwoording (BBV).

In deze expertise biedt Metafoor de volgende diensten en producten aan:

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw project?