Publiekrechtelijk advies

 • bestemmingsplan
  Bestemmingsplan

  Onze juristen maken een bestemmingsplan, begeleiden het proces van de totstandkoming van een bestemmingsplan of doen onderzoek naar bestemmingsplannen.

  Lees verder
 • Beheersverordening
  Beheersverordening

  Volgens de Wet ruimtelijke ordening kan de gemeente een beheersverordening vaststellen voor die delen van haar grondgebied waar geen ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzien.

  Lees verder
 • Ruimtelijke onderbouwing
  Ruimtelijke onderbouwing

  Bij de ruimtelijke onderbouwing dienen meerdere ruimtelijke en milieukundige aspecten te worden onderbouwd. Onze juristen hebben ruime ervaring met het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen.

  Lees verder
 • planschade
  Planschade

  Voorafgaand aan een ruimtelijke procedure kan Metafoor een planschaderisicoanalyse opstellen en geven onze juristen suggesties om aanpassingen in het plan door te voeren om risico’s te beperken.

  Lees verder
 • Omgevingswet
  Omgevingswet

  Met de Omgevingswet wil de overheid regels vereenvoudigen en samenvoegen, zodat het bijvoorbeeld makkelijker wordt op bouwprojecten te starten. Met de inwerking treding in 2019 in het verschiet, is Metafoor koploper op het gebied van kennis over dit onderwerp.

  Lees verder
 • Zienswijzen, bezwaar, beroep en verweer
  Zienswijzen, bezwaar, beroep en verweer

  Of u nu een gemeente, projectontwikkelaar of particulier bent, Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling kan u voorzien van advies bij het beantwoorden of indienen van zienswijzen, bezwaarschriften en/of beroepschriften.

  Lees verder
 • Gebiedsontwikkeling
  Gebiedsontwikkeling

  Gebiedsontwikkeling vraagt om intensieve samenwerking tussen publieke en private partijen, en het op een lijn brengen van alle belangen. Wij faciliteren en adviseren hierbij.

  Lees verder

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw project?