Publicaties

  • Diverse (in-house) planeconomische cursussen
  • Gebiedsontwikkeling Oosterwold almere
  • Development Company Greenport Venlo
  • Planeconomische advisering Schiphol Area Development Company (SADC)