Skip to main content
Financieel Adviseur Gebiedsontwikkeling

Bartek Szmit

Bartek vertelt…

Ontwikkeling van gebieden is een complex samenspel van verschillende aspecten zoals de wet- en regelgeving, de politiek, de actoren en eigendomsverhoudingen en de marktomstandigheden. In mijn werk als planeconoom vind ik het heel erg leuk om samen met verschillende disciplines heldere uitgangspunten te creëren, inclusief de bijbehorende kansen en risico’s, en deze te vertalen in de business case van het project. In verschillende fasen van gebiedsontwikkeling ben ik betrokken bij diverse vraagstukken, van beleidsmatige zaken tot strategische vraagstukken over grondverwervingen tot risico- en kostenmanagement bij de uitvoering van projecten. Hierbij ben je niet alleen met het project bezig, maar heb je ook te maken met verschillende processen. Het samenspel van de verschillende aspecten maakt het werk zeer interessant en divers, waarbij de uitkomst op voorhand nooit vaststaat.

 

Opleiding

WO Planning, Land and Real Estate Development, Radboud  Universiteit Nijmegen

 

Mijn expertise

In mijn werk als planeconoom heb ik diverse opdrachten gedaan, dit betreft zowel adviesopdrachten als detacheringen bij verschillende gemeenten. Voorbeelden van mijn opdrachten zijn het opstellen van haalbaarheidsanalyses, risicoanalyses en -management en opstellen van exploitatieplannen. Hiernaast heb ik mij op beleidsmatig vlak beziggehouden met het opstellen van diverse beleidsstukken, zoals Nota’s grondbeleid, Nota’s kostenverhaal, Grondprijsbeleid en -brieven.

Gerelateerde diensten

Haalbaarheidsanalyse