Skip to main content
Financieel Adviseur Gebiedsontwikkeling

Dani Grevelink

Dani vertelt…

Als financieel adviseur gebiedsontwikkeling vind ik het belangrijk me niet enkel bezig te houden met de cijfers binnen grondexploitaties. Binnen projecten waar ik bij betrokken ben, fungeer ik als rechterhand van de projectleider of -manager en stel ik me op als een kritische sparringpartner. Hierbij zorg ik er op een gestructureerde manier voor dat de financiële consequenties van te maken keuzes inzichtelijk worden.

 

Opleiding

WO Economische Geografie, Rijksuniversiteit Groningen

 

Mijn expertise

Ik ben ruim drie jaar werkzaam binnen het vakgebied. Hierin ben ik als planeconoom gedetacheerd bij gemeenten in verschillende delen van het land. Ik ben betrokken bij gebiedsontwikkelingen in uiteenlopende stadia: van de eerste doorrekening op het gebied van financiële haalbaarheid tot het beheersen en afronden van grondexploitaties van lopende projecten. Daarnaast houd ik me veelvuldig bezig met subsidieaanvragen voor de woningbouwimpuls en adviseer ik gemeenten over het risicoprofiel binnen het grondbedrijf en de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen.

Gerelateerde diensten

Risicoanalyse & Weerstandsvermogen