Skip to main content
Juridisch Adviseur Gebiedsontwikkeling

Evert Jan van Baardewijk

Evert Jan vertelt…

Ik heb geruime ervaring als juridisch adviseur in de wereld van de gebiedsontwikkeling. Sinds 2015 ben ik werkzaam bij Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling en van 2007 tot 2015 bij PurpleBlue; in beide gevallen voor een belangrijk deel actief op het gebied van grondbeleid,  ruimtelijke ontwikkeling en zo op het snijvlak van publiek- en privaatrecht. Voor 2007 ben ik jarenlang in een gemeentelijke organisatie coördinator geweest van een team Eigendommen (grondzaken).

 

“Het boeiende aan gebiedsontwikkeling is dat er allerlei disciplines samenkomen en samenwerken. Door zelf disciplineoverstijgend te denken lever ik regelmatig bijdragen die verder gaan dan de juridische adviesrol waarvoor ik wordt ingehuurd.”

 

Opleiding

HEAO Economisch-Juridisch

 

Mijn expertise

Ik werk graag in de breedte en de diepte, als generalist in het grondbeleid en als strategisch juridisch adviseur in het bredere spectrum van gebiedsontwikkeling. Een specialisme is het adviseren over kostenverhaal. Ik doe dat op strategisch niveau en voor de toepassing van de wettelijke regeling over kostenverhaal. Dat wil zeggen: publiekrechtelijk (exploitatieplannen onder de Wro en kostenverhaalsregels in het omgevingsplan onder de Omgevingswet) en privaatrechtelijk (anterieure en posterieure overeenkomsten). Ik adviseer over de verhouding exploitatieovereenkomsten en publiekrechtelijk kostenverhaal en meer algemeen over kostenverhaalsbeleid. Ook begeleid ik gemeenten bij het opstellen van Nota’s grondbeleid, en uitvoeringsparagrafen bij omgevingsvisies/programma’s met het oog op het verkrijgen van financiële bijdragen voor de ontwikkeling van gebieden. Verder adviseer ik over het bredere grondbeleid (en de inzet van grondbeleidsinstrumenten), mede in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen en ruimtelijke plannen. Uit dit alles is min of meer als hobby gegroeid om over dergelijke onderwerpen te publiceren. Dat doe ik in het Praktijkblad Grondzaken en gebiedsontwikkeling en in Bouwrecht. Van deze tijdschriften ben ik ook redactielid. Eind 2022 heb ik het boek ‘Profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit’ gepubliceerd (Sdu uitgeverij). Verder geef ik cursussen over kostenverhaal en/of grondbeleid (zowel in company, als voor Berghauser Pont Academy en voor de Neprom).

 

Projecten/ervaring

Exploitatieplannen en exploitatieovereenkomsten
De afgelopen paar jaren heb ik gewerkt aan exploitatieplannen voor bijvoorbeeld Amsterdam (5e herziening Buiksloterham), Aalsmeer (Greenpark, deelgebied 2), Dordrecht (Maasterras), Helmond (Brain Smart District), Enkhuizen (Gommerwijk West West), Voorst (Twello Noord), Oude IJsselstreek (De Tuit), Noordwijk (Bronsgeest) en aan ontwikkel- en exploitatieovereenkomsten voor bijvoorbeeld Overbetuwe (woongebied De Pas), Oirschot (Westfields, fase 3), Elburg (Hokseberg, fase1 en Hokseberg fase 2, De Nieuwe Haven)..

Strategische adviezen, kostenverhaalsstrategieën en -adviezen, bijdragen voor omgevingsvisies en programma’s kostenverhaal
Ik ben recent bezig geweest met adviezen over ontwikkelstrategie voor de gemeente Ede, met adviezen over kostenverhaal(strategieën) voor Almere, Zoetermeer, Eindhoven, Beverwijk en Leiderdorp. Voor de toepassing van kostenverhaalsexperimenten op grond van artikel 7v Besluit uitvoering Chw heb ik geadviseerd voor de gemeenten den Haag (de Binckhorst) en Nieuwegein (Rijnhuizen). In het kader van het leggen van een basis voor het verkrijgen van financiële bijdragen voor ruimtelijke ontwikkelingen (in een omgevingsvisie of programma) heb ik geadviseerd aan de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Stein en Elburg

Beleidsnota’s grondbeleid en kostenverhaal
Samen met collega’s heb ik gewerkt of werk ik aan Nota’s kostenverhaal voor de gemeenten Utrecht, Den Haag, Beverwijk, Medemblik, Oisterwijk en Stichtse Vecht en aan Nota’s grondbeleid voor Eindhoven, Medemblik, Heerenveen en Gennep.