Skip to main content
Juridisch Adviseur Gebiedsontwikkeling

Jeroen Knol

Jeroen vertelt…

Na ruim 26 jaar in het notariaat te hebben gewerkt ben ik in mei 2022 gestart als juridisch adviseur bij Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling. Door mijn opleiding en werkervaring ben ik vertrouwd en bekend met (met name de privaatrechtelijke aspecten van) juridische vraagstukken. En daardoor goed in staat allerhande overeenkomsten op te stellen en te beoordelen, bijvoorbeeld ten aanzien van koop, huur, bruikleen, erfpacht, opstal, samenwerkingen en zekerheden. Door een geoefend luisterend oor ben ik snel in staat om uw wensen in duidelijke taal om te zetten in juridische afspraken!

 

Opleiding

Studie: HEAO Economisch-Juridisch te Enschede

Naast werk: vakinhoudelijke opleidingen en cursussen.

Opleiding planeconomie Metafoor

 

Projecten/ervaring

Namens Metafoor assisteer ik verschillende gemeentes bij het opstellen en beoordelen van onder andere koopovereenkomsten, huur- of bruikleenovereenkomsten, opstal- en/of erfpachtovereenkomsten en anterieure overeenkomsten. Voor andere gemeentes werk ik mee aan het vestigingen van voorkeursrechten op grond van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. En tot slot maak ik deel uit van verschillende Metafoor-teams die belast zijn met het opstellen van beleidsstukken voor gemeentes, zoals Nota Grondbeleid, Nota Kostenverhaal en regels als uitwerking daarvan, en die opdrachtgevers adviseren op bijvoorbeeld het gebied van gronduitgifte (Didam-arrest).

Gerelateerde diensten

Privaatrechtelijk advies