Skip to main content
Juridisch Adviseur Gebiedsontwikkeling

Nutte Cuperus

Nutte vertelt…

Al enkele jaren werk ik voor Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling. In die tijd heb ik uitdagende en interessante opdrachten gedaan. Daarmee heb ik mezelf goed kunnen ontwikkelen tot een gedegen (milieu)planoloog.

 

Opleiding

WO Technische Planologie, Rijksuniversiteit Groningen

Mijn expertise

Met mijn opleiding heb ik een brede basiskennis op het gebied van planologie, ruimtelijke ordening, milieu en verkeer. In de afgelopen tijd heb ik mijn kennis verder ontwikkeld. Ik ben een generalist op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en de bijbehorende milieuaspecten, met steeds meer specialistische kennis. Mijn expertise ligt daarbij vooral in milieueffectrapportage (zoals het schrijven van notities en rapporten) en het begeleiden van milieu-onderzoeken, bijvoorbeeld ten behoeve van een Ruimtelijke Onderbouwing of bestemmingsplan. Daarnaast heb ik de nodige ervaring met parkeervraagstukken.

 

Projecten/ervaring

Metafoor verzorgt sinds 2012 voor Snippe Projecten BV en Bergwijkstadspark BV de ruimtelijke procedures om het plan/project Holland Park in het gebied Bergwijkpark te kunnen realiseren. Het gaat onder meer om het opstellen van Ruimtelijke Onderbouwingen, het bestemmingsplan en een milieueffectrapport (MER). Het bestemmingsplan wordt formeel in opdracht van de gemeente Diemen door Metafoor gemaakt. Als adviseur heb ik het (Plan)MER opgesteld, de milieu-onderzoeken begeleid en meegewerkt aan het bestemmingsplan. Het betreft in feite ook procesmanagement van mijn kant, richting bijvoorbeeld gemeente en ingenieursbureaus. Tevens stel ik (delen van) ruimtelijke onderbouwingen voor afwijkingsprocedures op. Daarnaast heb ik als voorloper op het MER de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) geschreven.