Remco den Boeft

Remco den Boeft

“Als team met ieder zijn uiteenlopende kennis, ervaring en vaardigheden een gewenste gebiedsontwikkeling tot een succes brengen voor nu en de toekomst!”

linkedin

Functie
Planeconoom

Specialisme
Grondprijsadvies, Grondexploitaties, Risicomanagement, Exploitatieplannen

Opleiding
WO Planologie, Radboud Universiteit

Remco vertelt…

Sinds 2015 werk ik als adviseur planeconomie aan ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland. Hierbij houd ik mij graag bezig met de brede advisering rondom gebiedsontwikkeling, maar ben ik gespecialiseerd in de financieel-economische aspecten. Het financieel-economisch begeleiden van complexe ruimtelijke ontwikkelingen, van de initiatief- tot de beheerfase zijn voor mij grote uitdagingen die ik graag aanga. Als adviseur draag ik bij aan het creëren van helder inzicht in de financiële afwegingen. Daarbij rapporteer ik op een heldere wijze, richting het projectteam, directie en gemeentebestuur over de financiële uitgangspunten, de resultaten en de risico’s van een gebiedsontwikkeling.

Mijn expertise

Mijn advieswerkzaamheden zijn gericht op het adviseren over de financiële component van ruimtelijke ontwikkelingen. Concreet heeft dit betrekking op het opstellen van grondprijsadviezen, door het uitvoeren van marktanalyses, het opstellen en bewaken van grondexploitaties, het opstellen van vastgoedberekeningen, het voeren van onderhandelingen ten behoeve van grondverkopen en het verzorgen van exploitatieopzetten behorende bij exploitatieplannen. Hierbij ben ik in staat om over de financiële component van ruimtelijke ontwikkelingen, op een heldere en inzichtelijke wijze te communiceren.

Projecten/ervaring

Gemeente Arnhem
Strategisch financiële advisering in de vorm van een detachering ten behoeve van de integrale ontwikkeling van Schuytgraaf, Saksen Weimar, Nieuwe Kade Kwartier en andere ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Arnhem. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarlijkse Nota Grondprijzen, het opstellen van de Financiële Jaarrapportage Projecten (FJP) en diverse voortgangsrapportages.

Gemeente Arnhem – Exploitatieplan Schuytgraaf
Voor de gemeente Arnhem heb ik samen met collega’s een aantal exploitatieplanherzieningen opgesteld voor de ontwikkeling van de woonwijk Schuytgraaf (in EP; 3.100 woningen) Dit betrof zowel het juridische als financiële onderdeel van het exploitatieplan.

SADC (Schiphol Area Development Company)
SADC is ontwikkelaar van een groot aantal bedrijventerreinen rondom Schiphol. Aandeelhouders zijn Schiphol Group, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland. Jaarlijks stel ik met een collega een uitgebreid grondprijsadvies op voor de verschillende bedrijventerreinen, op basis van een uitgebreide data- en marktanalyse. Daarbij wordt eveneens een parameteradvies opgesteld (aannamen voor kosten- en opbrengstenstijgingen in de grondexploitaties).

Gemeente Woerden
Strategische financiële advisering in de vorm van een detachering bij de afdeling Vastgoed van de gemeente Woerden. Binnen de gemeente ben ik betrokken bij de diverse gemeentelijke ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder het project Snel & Polanen. Daarnaast werk ik aan diverse kostenverhaals-projecten, het gemeentelijk grondprijsbeleid en het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG).

Gemeente Hoogeveen
Voor de rekenkamercommissie van de gemeente Hoogeveen heb ik een rekenkameronderzoek uitgevoerd naar de vastgoedtransacties van de gemeente Hoogeveen sinds 2010. Dit onderzoek heeft geleid tot een rapportage aan de raad waarin een oordeel is gegeven over de kwaliteit van het vastgoedbeleid en inzichtelijk is gemaakt hoe het Hoogeveense proces van vastgoedtransacties verloopt. Daarnaast is bij de bestuurlijke invalshoek de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad ten aanzien van vastgoedtransacties onderzocht.

Gemeente Neerijnen
De gemeente Neerijnen heeft in Haaften-Noord een woningbouwlocatie voorzien, daartoe heb ik de grondexploitatie opgesteld. Tevens heb ik voor de locatie Slingerbos in de gemeente Neerijnen, de grondexploitatie herzien. Op de locatie Slingerbos is de gemeente voornemens woningen en een zorgcomplex te realiseren.