Tom Wesseling

Tom wesseling

“Rekenen is geen kunst, de kunst is financiële haalbaarheid.”

linkedin

Functie
Planeconoom

Specialisme
Kostenverhaal, doorlichting grondbedrijf, financiële haalbaarheidsstudies, planning & control

Opleiding
WO Bedrijfseconomie, Vrije Universiteit en WO Planologie, Universiteit van Amsterdam

Tom vertelt…

Ik ben een flexibele, resultaatgerichte planeconoom in de sector gebiedsontwikkeling en vastgoed. Mijn werkstijl kenmerkt zich het best als een teamplayer die een sterk gezamenlijk innovatief resultaat neerzet en waarbij ik kritisch analytisch en gestructureerd te werk ga. Ik ben een kritische buurman. Je kunt altijd op me rekenen maar houd u ook een spiegel voor. Met mijn non-nonsense houding werk ik graag samen, maar altijd gericht op resultaat.

Mijn expertise
Ik heb ruim 11 jaar ervaring in het vak. Van grondbeleid tot de financiën van het grondbedrijf, van business cases tot rekenkameronderzoek. Veelal voor gemeenten, maar ook voor provincies en ontwikkelende partijen heb ik geadviseerd op het gebied van financiële haalbaarheid voor een scala aan ruimtelijke projecten. Ik ben in staat om duidelijk over uitgangspunten en risico’s te communiceren richting management en bestuur. Ik zet de projectresultaten en issues af tegen het overall bouwprogramma en risicoprofiel van grondbedrijf. Tevens rapporteer ik hierover via planning & control cyclus bij gemeenten met betrekking tot de financiële huishouding van het grondbedrijf. Tot slot heb ik veel ervaring op het gebied van exploitatieplannen en kostenverhaal.

Projecten/ervaring

Schiphol Area Development Company (SADC)
Voor SADC actualiseer ik een aantal grondexploitaties. Deze grondexploitaties gaan over de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Elke locatie kent weer zijn eigen samenwerkingsverhoudingen en voor elke locatie wordt gerapporteerd naar verschillende aandeelhouders. De ene locatie is ver in uitvoering, de andere locatie is nog in bestemmingsplanfase.

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk wordt elk jaar het meerjarenperspectief Grondbedrijf opgesteld waarin de onderbouwing en voortgang van meer dan 10 gemeentelijke bouwprojecten vermeld staat. Daarnaast is onlangs een nieuwe nota Kostenverhaal (2016) en nota Fonds Volkshuisvesting (2018) opgesteld en vastgesteld door de raad. Momenteel wordt onderzocht of de nota grondbeleid herijking behoeft en welke ontwikkelingsstrategie de gemeente wil inzetten. Tot slot zijn er legio particuliere initiatieven die door ons worden getoetst en waar het kostenverhaal voor wordt bepaald.

Herontwikkeling klooster te Veghel
Ontwikkelaar Zenzo heeft met de zusters van het Klooster Franciscanessen een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de herontwikkeling van het terrein. Samen met de gemeente Meierijstad en de provincie Noord-Brabant is een uitvraag gedaan voor een stedenbouwkundige invulling en financiële haalbaarheid van de herontwikkeling van het terrein.  Het Klooster (moederhuis, kapel en souterrain) is een Rijksmonument en de tuin bevat ook cultuurhistorische elementen. Er is onderzocht welke nieuwe functies potentie hebben en welke gebouwen (deels) getransformeerd kunnen worden. Momenteel denken wij na over de exploitatieopzet, de fasering en het bouwprogramma.