Tom Wesseling

Tom wesseling

“Rekenen is geen kunst, de kunst is financiële haalbaarheid.”

linkedin

Functie
Planeconoom

Specialisme
Kostenverhaal, doorlichting grondbedrijf, financiële haalbaarheidsstudies, planning & control grondbeleid

Opleiding
WO Bedrijfseconomie, Vrije Universiteit en WO Planologie, Universiteit van Amsterdam

Tom vertelt…

Ik ben een flexibele, resultaatgerichte planeconoom in de sector gebiedsontwikkeling en vastgoed. Mijn werkstijl kenmerkt zich het best als een teamplayer die een sterk gezamenlijk innovatief resultaat neerzet en waarbij ik kritisch analytisch en gestructureerd te werk ga. Ik ben een kritische buurman. Je kunt altijd op me rekenen maar houd u ook een spiegel voor. Met mijn non-nonsense houding werk ik graag samen, maar altijd gericht op resultaat.

Mijn expertise
Ik heb ruim 9 jaar ervaring in het vak. Van grondbeleid tot de financiën van het grondbedrijf, van business cases tot rekenkameronderzoek. Veelal voor gemeenten, maar ook voor provincies en ontwikkelende partijen heb ik geadviseerd op het gebied van financiële haalbaarheid voor een scala aan ruimtelijke projecten. Ik ben in staat om duidelijk over uitgangspunten en risico’s te communiceren richting management en bestuur. Ik zet de projectresultaten en issues af tegen het overall bouwprogramma en risicoprofiel van grondbedrijf. Tevens rapporteer ik hierover via planning & control cyclus bij gemeenten met betrekking tot de financiële huishouding van het grondbedrijf. Tot slot heb ik veel ervaring op het gebied van exploitatieplannen en kostenverhaal.

Projecten/ervaring

Gemeente Waalre
In vervolg op een onderzoek Verbeterslag Grondbedrijf ondersteun ik de gemeente met planeconomisch advies voor de ruimtelijke projecten en houd ik me bezig met de herinrichting en verbetering van de financiële huishouding van het grondbedrijf. Daarnaast zorg ik voor betere financiële verslaglegging naar het management en bestuur toe.

Gemeente Twenterand
Voor de gemeente heb ik ten behoeve van de jaarrekening de actualisatie verzorgd van de grondexploitaties voor de jaarrekening en deze BBV-proof gemaakt. Daarnaast is de ontwikkeling van Reserve Bouwgrondexploitatie inzichtelijk gemaakt om de financiële positie van het grondbedrijf te presenteren.

Wageningen Universiteit (WUR)
In verband met de herontwikkeling van de voormalige locaties van de universiteit is in samenwerking met Calcasa een grondprijsonderzoek verricht. Met behulp van gerealiseerde transacties en bouwkosten-kennis is een sterke onderbouwing geleverd en daarmee een sterkere onderhandelingspositie gecreëerd voor de WUR tegenover de ontwikkelaar.