Skip to main content
26 juli 2023

Artikel Locatie-eisen onder de omgevingswet & publicatie op Gebiedsontwikkeling.nl

Op onze website en op gebiedsontwikkeling.nu is een artikel gepubliceerd over de mogelijkheden voor gemeenten om locatie-eisen op te nemen in het omgevingsplan. Dit als voortzetting van locatie-eisen in exploitatieplannen.

Het artikel behandelt welke soort locatie-eisen publiekrechtelijk (en daarom ook in anterieure overeenkomsten) gesteld kunnen worden. Omdat de Omgevingswet geen grondexploitatieregeling meer heeft, maar een kostenverhaalsregeling, komen locatie-eisen en kostenverhaal in minder direct verband te staan dan in een exploitatieplan. Alleen daarom verdient dit onderwerp bewuste aandacht. Voordeel is overigens dat, als gemeenten willen sturen op locatie-eisen in een omgevingsplan, daar niet per se een kostenverhaalsregel in het omgevingsplan voor nodig is.

Het artikel is geschreven door Evert Jan van Baardewijk. U kunt hier het artikel lezen op onze website, het artikel op Gebiedsonwikkeling.nu kunt u hier lezen.