Skip to main content
26 juli 2023

Artikel Locatie-eisen onder de Omgevingswet

Op basis van de grondexploitatieregeling van de Wro kunnen gemeente locatie-eisen stellen in exploitatieplannen. Hoe zit dat onder de Omgevingswet (Ow), nu die geen grondexploitatieregeling, maar een kostenverhaalsregeling kent? Evert Jan van Baardewijk behandelt die vraag in dit artikel en spitst het toe op de mogelijkheden die de Ow voor het omgevingsplan biedt.

Download hier het bericht