Skip to main content
15 augustus 2022

De PTP-criteria: Proportionaliteit – Deel 5

Toepassing PTP-criteria

Kostenverhaal is een steeds terugkerend aandachtspunt bij gebiedsontwikkeling, zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk. Evert Jan van Baardewijk schrijft een serie artikelen over de toepassing van de PTP-criteria. In juni 2022 is het vijfde deel verschenen, een vervolg over het criterium proportionaliteit.

Evert Jan van Baardewijk – Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling, editie 3, 2022

Download hier het bericht.