Skip to main content
18 januari 2023

De PTP-criteria: Proportionaliteit, deel 6

Kostenverhaal is een steeds terugkerend aandachtspunt bij gebiedsontwikkeling, zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk. Evert Jan van Baardewijk zoomt in op de mate waarin kosten kunnen worden toegerekend aan een gebiedsontwikkeling: de toepassing van de PTP-criteria. Dat gebeurt in een serie artikelen, een soort feuilleton. Vanaf deel 4 gaat het over het criterium proportionaliteit. Dit zesde deel is het laatste deel.