Skip to main content
30 november 2021

De PTP-criteria: Toerekenbaarheid – Deel 1

Toepassing PTP-criteria

Kostenverhaal is een steeds terugkerend aandachtspunt bij gebiedsontwikkeling, zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk. Evert Jan van Baardewijk schreef een artikel waarin hij inzoomt op de mate waarin kosten kunnen worden toegerekend: de toepassing van de PTP-criteria. Dit artikel is een eerste in een serie. Het is een introductie in deze criteria en een eerste deel van de behandeling van het criterium toerekenbaarheid.

Evert Jan van Baardewijk – Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling, editie 5, 2021

Download hier het artikel