Skip to main content
15 september 2016

Grexmanager Gebruikersdag 22 september 2016

Op 22 september 2016 organiseert Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling haar Grexmanager Gebruikersdag. Met veel plezier kijken wij uit naar deze dag met onze klanten! Het betreft een informatieve middag voor de huidige Grexmanager gebruikers. John vertelt wat er allemaal op stapel ligt omtrent de ontwikkeling van GrexManager en twee sprekers behandelen actuele vraagstukken. Het belooft een boeiende middag te worden!

Programma

12:15 – 12:30               Inloop

12:30 – 12:35               Welkomstwoord door Erik Berkelmans (directeur)

12:35 – 13:20               Michiel de Haan (financieel/juridisch adviseur gebiedsontwikkeling)

13:20 – 13:35               Pauze

13:35 – 14:20               Evert Jan van Baardewijk (juridisch adviseur gebiedsontwikkeling)

14:20 – 14:30               Pauze

14:30 – 15:30               John Elders (planeconoom/ontwikkelaar GrexManager)

15:30 – 16:15               Interactieve sessie

16:15 – 16:20               Afsluiting

16:20 – 17:00               Borrel

Naast de meest actuele informatie omtrent GrexManager hebben we ook twee interessante sprekers voor u geselecteerd. Beide sprekers zijn o.a. bekend van publicaties in Bouwrecht en Grondzaken in de Praktijk en bieden u vernieuwende perspectieven tijdens deze GrexManager Gebruikersdag.

Michiel de Haan zal spreken over de verschillende grondexploitatievormen in relatie tot de Omgevingswet, BBV en de Vpb-plicht waarna wordt ingezoomd op het opstellen van de openingsbalans voor de vennootschapsbelasting.

Evert Jan van Baardewijk gaat in op de actuele wijzigingen in de kostenverhaalsregeling van de Omgevingswet als gevolg van de Aanvullingswet grondeigendom.

John Elders zal de ontwikkelingen omtrent GrexManager toelichten. Eveneens zal hij toelichten en illustreren op welke wijze GrexManager op bovengenoemde onderwerpen aansluit.

Bent u er volgend jaar ook bij?