Skip to main content
11 januari 2018

Juridisch kwartaalbericht – jaargang 2(1), januari 2018

Graag presenteren wij u het Eerste Juridisch Kwartaalbericht van 2018!

In 2017 zijn wij gestart met juridische kwartaalberichten. Uit contacten met meerdere van onze opdrachtgevers uit de private sector bleek dat juridische berichtgeving over actualiteiten in gebiedsontwikkeling wordt gemist, met name op het vlak van grondexploitatie en kostenverhaal. Er zijn allerlei nieuwsbrieven die voorzien in actualiteiten in het omgevingsrecht en ook wel in het vastgoedrecht. Daarmee wordt echter niet het geheel van gebiedsontwikkeling gedekt. In eerste instantie was het onze bedoeling met de kwartaalberichten te voorzien in informatie voor private partijen. Al snel werd duidelijk dat er een behoefte was de berichtgeving te verbreden omdat vanuit gemeentelijk organisaties ook de nodige interesse voor ons kwartaalbericht bleek te bestaan. Met ingang van het kwartaalbericht van september 2017 is die verbreding doorgevoerd

Download hier het eerste Juridisch kwartaalbericht van 2018

Download hier de uitgebreide versie van het artikel van Hans van der Noord

Download hier de notitie ‘Aanmelding m.e.r.-beoordeling’ van Nutte Cuperus