Skip to main content
16 januari 2019

Juridisch Kwartaalbericht januari 2019

Graag presenteren wij ons Juridisch Kwartaalbericht januari 2019!

Hoewel er op het gebied van omgevingsrecht en vastgoedrecht al allerlei nieuwsbrieven zijn, gaan we met ons juridisch kwartaalbericht meer in op gebiedsontwikkeling als geheel. Op deze manier proberen we de geïnteresseerden van zowel private partijen als gemeentelijke organisaties van informatie over de laatste ontwikkelingen te voorzien.

In dit eerste kwartaalbericht van 2019 zullen vier onderwerpen behandeld worden. Allereerst  wordt ingegaan op het schema kostenverhaal dat wij eind vorig jaar opgesteld hebben. Het tweede artikel gaat in op de zogeheten contractuele monddoodclausule en onder welke voorwaarden deze toelaatbaar kan zijn. Het derde artikel zal ingaan op exploitatieplannen, en dan specifiek op de relatie met een Nota kostenverhaal. Tot slot wordt ingegaan op contractuele inspanningsverplichtingen in overeenkomsten met gemeenten naar aanleiding van een rechtbankuitspraak.

Download hier het Juridisch Kwartaalbericht.