Skip to main content
28 juni 2018

Juridisch Kwartaalbericht juni 2018

Graag presenteren wij ons 3e Juridisch Kwartaalbericht van 2018!

Hoewel er op het gebied van omgevingsrecht en vastgoedrecht al allerlei nieuwsbrieven zijn, gaan we met ons juridisch kwartaalbericht meer in op gebiedsontwikkeling als geheel. Op deze manier proberen we de geïnteresseerden van zowel private partijen als gemeentelijke organisaties van informatie over de laatste ontwikkelingen te voorzien.

In dit derde kwartaalbericht van 2018 zullen drie onderwerpen behandeld worden. Het eerste artikel zal ingaan op de vraag of een afgesproken exploitatiebijdrage in een posterieure overeenkomst in die zin gefixeerd is dat er geen verrekening volgt als achteraf zou blijken dat de kosten de opbrengsten overstijgen. Het tweede artikel gaat over de voorwaardelijke verplichting in de anterieure exploitatieovereenkomst. Hierbij wordt gekeken in hoeverre het gebruik van die voorwaardelijke verplichting juridisch houdbaar is. Het laatste artikel zal ingaan op de Maastrichtse school, een stroming in juridisch Nederland van juristen die een scherp onderscheid maken tussen het publiekrecht en het privaatrecht. Hierbij zal worden ingegaan op het begrip marginale toetsing.

Download hier het Juridisch Kwartaalbericht.