Skip to main content
15 oktober 2018

Juridisch Kwartaalbericht oktober 2018

Graag presenteren wij ons 4e Juridisch Kwartaalbericht van 2018!

Hoewel er op het gebied van omgevingsrecht en vastgoedrecht al allerlei nieuwsbrieven zijn, gaan we met ons juridisch kwartaalbericht meer in op gebiedsontwikkeling als geheel. Op deze manier proberen we de geïnteresseerden van zowel private partijen als gemeentelijke organisaties van informatie over de laatste ontwikkelingen te voorzien.

In dit vierde kwartaalbericht van 2018 zullen drie onderwerpen behandeld worden. Het eerste artikel zal een vervolg vormen op voorgaande artikelen over de ministeriële regeling plankosten exploitatieplan. Het tweede artikel zal kijken naar het uitsluiten van staatssteun middels een taxatie onder de werking van de nieuwe Mededeling “staatsteun”. Het artikel kijkt onder andere naar de verschillen tussen de oude en de nieuwe Mededeling. Het laatste artikel gaat over ontwikkelingen in het bestuursrecht over exceptieve toetsing en schaarse publieke rechten. We horen graag wat u van dit kwartaalbericht vindt en of u suggesties heeft voor de behandeling van bepaalde thema’s.

Download hier het Juridisch Kwartaalbericht.