Skip to main content
29 augustus 2020

Juridisch Kwartaalbericht september 2020

Graag presenteren wij u het Juridisch Kwartaalbericht september 2020!

De Wro is inmiddels 12 jaar geleden in werking getreden. Steeds meer Wro-bestemmingsplannen naderen de periode van tien jaar waarvoor ze ooit werden vastgesteld. Vaak was die tien jaar ook de periode van het exploitatieplan, als dat erbij werd vastgesteld. Om die reden kan worden verwacht dat gemeenten de komende tijd vaker te maken krijgen met het opstellen van een eindafrekening.

Hoe moet dat eigenlijk? En wat als in een exploitatieplanherziening een programmawijziging is verwerkt sinds het moment dat iemand bij de vergunning een exploitatiebijdrage heeft betaald? Senior (juridisch) adviseur gebiedsontwikkeling Kristian van de Laar schreef daar een grondig en uitvoerig artikel over, te vinden in dit Kwartaalbericht.