Skip to main content
10 april 2018

Kostenverhaalskeuzes via de Crisis- en herstelwet

De 16e tranche van het Besluit uitvoering Chw geeft voor diverse projecten de mogelijkheid een nieuwe set kostenverhaalsregels toe te passen. Als een gemeente die mogelijkheid gebruikt mag ze bijvoorbeeld geen inbrengwaarden voor uitgeefbare gronden opnemen; alleen inbrengwaarden voor openbare voorzieningen. Evert Jan van Baardewijk schreef hier het volgende artikel over in het Praktijkblad Grondzaken en gebiedsontwikkeling.
E.J. van Baardewijk Kostenverhaalskeuzes via de Chw in Grondzaken in de praktijk 2018 nr 1