Skip to main content
5 maart 2018

Kostenverhaalskeuzes via de Crisis- en herstelwet

Met de Crisis- en herstelwet wordt geanticipeerd op de Omgevingswet. Per tranche van het Besluit uitvoering Chw worden nieuwe experimenten mogelijk gemaakt. De 16e tranche biedt nieuwe mogelijkheden qua kostenverhaal. Deze lijken op de consultatieversie van de Aanvullingswet grondeigendom, maar de 16e tranche laat ook nieuwe keuzes toe. In dit artikel wordt op de nieuwe mogelijkheden ingegaan.

Inleiding
Met een flinke regelmaat worden nieuwe tranches van het Besluit uitvoering (hierna: Bu) Chw vastgesteld. Inmiddels is de 16e tranche aan
de beurt. Deze is, in het kader van de zogenaamde ‘voorhangprocedure’, op 8 juni 2017 in ontwerp aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze
tranche biedt in artikel 7v lid 1 tot en met 22, voor een aantal projecten waarin een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte kan worden
vastgesteld, de mogelijkheid om te experimenteren met een eigen rekensystematiek voor kostenverhaal. Bepaalde ontwikkelingsopgaven
kunnen bijna niet gerealiseerd worden met het systeem van kostenverhaal van afdeling 6.4 Wro. Concreet wordt gedoeld op organische
gebiedsontwikkeling met globale plannen waarvoor gemeenten nu, op grond van het Bu Chw, experimenteren met een bestemmingsplan
met verbrede reikwijdte. Zo verklaart de toelichting op de 16e tranche de reden om qua kostenverhaal deze experimenteerruimte te
bieden.

De regeling is van toepassing voor een beperkt aantal plannen. De relevantie is echter groter. De toelichting geeft namelijk aan dat
dit experiment vooruit loopt op de systematiek van kostenverhaal in de consultatieversie van de Aanvullingswet grondeigendom.
Ervaringen van deelnemende gemeenten zullen worden meegenomen bij de verdere vormgeving en uitwerking van die Aanvullingswet.
In dit artikel geef ik een aantal elementen van de mogelijkheden van deze rekensystematiek weer met hier en daar enig commentaar.

Lees hier het hele artikel.