november 30 2016 0Comment
Kwartaalbericht Grondexploitaties 2016 Q3

Kwartaalbericht Grondexploitaties 2016 Q3

In het Kwartaalbericht Grondexploitaties (voorheen Memo Rente en Inflatie) presenteren wij de belangrijkste kwartaalcijfers met betrekking tot gebiedsontwikkeling en grondexploitaties. Wij hebben de meest recente kwartaalcijfers van een aantal toonaangevende instanties voor u gebundeld.

Door middel van een cijfermatige analyse geeft de memo de actuele stand van zaken in gebiedsontwikkeling weer. Dit kwartaalbericht geeft inzicht in de ontwikkeling van de belangrijkste macro-economische kosten- en opbrengstengetallen met betrekking tot gebiedsontwikkeling in Nederland. De opbouw van deze memo sluit aan bij de opbouw van een standaard grondexploitatie.

Download .PDF

admin