Skip to main content
1 maart 2017

Kwartaalbericht Grondexploitaties 2016 Q4

In het laatste Kwartaalbericht Grondexploitaties van 2016 geven wij een weergave van de belangrijkste kwartaalcijfers met betrekking tot grondexploitaties en gebiedsontwikkeling. Wij verschaffen inzicht in de ontwikkeling van de macro-economische kosten- en opbrengstenkengetallen. Ook bevat het kwartaalbericht de Metafoor Residex: de graadmeter voor grondwaarde woningbouw. De structuur van het kwartaalbericht sluit aan bij de opbouw van een standaard grondexploitatie.

Download hier het Kwartaalbericht Grondexploitaties 2016 Q4