Skip to main content
15 juni 2017

Kwartaalbericht Grondexploitaties 2017 Q1

Graag presenteren wij u het Eerste Kwartaalbericht Grondexploitaties 2017!

In het Kwartaalbericht Grondexploitaties geven wij u de belangrijkste kwartaalcijfers met betrekking tot grondexploitaties en gebiedsontwikkeling. Wij verschaffen inzicht in de ontwikkeling van de macro-economische kosten- en opbrengstenkengetallen. In dit eerste kwartaalbericht introduceren wij tevens de Metafoor Regio Residex. De graadmeter voor de grondwaarde van het ‘midden’ van Nederland. Klik op de infographic om snel een overzicht te krijgen van de ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2017.

Klik op de infographic om hem te vergroten, de infographic is klikbaar om u snel bij de gewenste informatie te brengen.

Download hier het Kwartaalbericht Grondexploitaties 2017 Q1