februari 12 2021 0Comment

Kwartaalbericht Grondexploitaties 2020 Q4

Graag presenteren wij u het Kwartaalbericht Grondexploitaties 2020 Q4!

Wat was de invloed van de coronapandemie op gebiedsontwikkeling in het laatste kwartaal van 2020? In het kwartaalbericht rapporteren wij naast de trends en ontwikkelingen ook over de belangrijkste macro-economische kengetallen. Zo wordt onder meer ingegaan op:

  • De ontwikkelingen op de woningmarkt;
  • De gemiddelde residuele grondwaarde in Nederland;
  • De kostenontwikkeling van grond-, weg- en waterbouw;
  • De ontwikkelingen wat betreft commercieel vastgoed;
  • Rente en inflatie.

Download hier het Kwartaalbericht Grondexploitaties 2020 Q4

silkehoning