Skip to main content
15 februari 2024

Kwartaalbericht Grondexploitaties 2023 Q4

Het Kwartaalbericht Grondexploitaties 2023 Q4 staat voor u klaar!
In het Kwartaalbericht Grondexploitaties leest u over de belangrijkste kwartaalcijfers met betrekking tot grondexploitaties en gebiedsontwikkeling. Op die manier krijgt u inzicht in de ontwikkeling van de macro-economische kosten- en opbrengstenkengetallen.

Download hier het Kwartaalbericht Grondexploitaties Q4.