Skip to main content
19 augustus 2022

Kwartaalbericht Grondexploitaties Q2 2022

Het Kwartaalbericht Grondexploitaties Q2 2022 staat voor u klaar!
In het Kwartaalbericht Grondexploitaties leest u over de belangrijkste kwartaalcijfers met betrekking tot grondexploitaties en gebiedsontwikkeling. Op die manier krijgt u inzicht in de ontwikkeling van de macro-economische kosten- en opbrengstenkengetallen.

Download hier het Kwartaalbericht Grondexploitaties Q2