februari 14 2023 0Comment

Kwartaalbericht Grondexploitaties Q4 2022

Het Kwartaalbericht Grondexploitaties Q4 2022 staat voor u klaar!
In het Kwartaalbericht Grondexploitaties leest u over de belangrijkste kwartaalcijfers met betrekking tot grondexploitaties en gebiedsontwikkeling. Op die manier krijgt u inzicht in de ontwikkeling van de macro-economische kosten- en opbrengstenkengetallen.

Download hier het Kwartaalbericht Grondexploitaties Q4.

patrick