Skip to main content

Metafoor: meerwaarde in Grondexploitatie én Vpb

By 29 maart 2016februari 1st, 2023No Comments
29 maart 2016

Metafoor: meerwaarde in Grondexploitatie én Vpb

Per 1 januari is de wet ‘modernisering Vpb-plicht voor overheden in werking getreden. Concreet betekent dit voor gemeenten dat zij net als iedere andere onderneming vennootschapsbelasting moeten af dragen over winstgevende activiteiten. Metafoor RO adviseert u graag over de gevolgen van deze nieuwe regelgeving voor het activiteitencluster grondexploitaties.

Standaard werkwijze
Om de uniformiteit en efficiency te bevorderen heeft Metafoor in het kader van de nieuwe regelgeving een standaard werkwijze ontwikkeld. De adviseurs van Metafoor passen deze standaard werkwijze toe in advies- en detacheringsopdrachten. Onze werkwijze bestaat voor alle duidelijkheid uit de volgende te doorlopen stappen en op te leveren producten:

 • Quickscan Winstoogmerk
 • Beoordeling complexen (vermogensetikettering)
 • Bepaling fiscale openingsbalanswaarde
 • Bepaling fiscale winst en Vpb last
 • Opstellen scenarioberekeningen
 • Ondersteuning en afstemming met afdeling Financiën

GrexManager
Wij hebben – om de fiscale effecten voor uw bouwgrondportefeuille in beeld te brengen – ons standaard rekenmodel voor grondexploitaties uitgebreid met de ‘Vpb module’. Met deze aanvullende rekentool vertaalt u de grondexploitatieberekening van een bedrijfseconomische naar een fiscale exploitatieopzet. U berekent op eenvoudige en transparante wijze de openingsbalanswaarde, de fiscale winst per jaar en de jaarlijkse Vpb last. De Vpb module van GrexManager vormt hiermee de basis voor uw ‘taxplanning’, fiscale jaarrekening en belastingaangifte.

De Vpb module maakt onderdeel uit van het standaardformat en de rapportagetool van GrexManager. Maar u kunt de -module ook koppelen aan uw eigen Excel grondexploitatiemodel.

Meerwaarde Metafoor RO
Door onze jarenlange ervaring in het beantwoorden van vraagstukken over bouwgrond en gebiedsontwikkeling zijn wij in staat om te snel te schakelen tussen de nieuwe regelgeving over vennootschapsbelasting en uw grondexploitatie of bouwgrondportefeuille. Aanvullend bieden wij u onze expertise aan op het gebied van:

 • Nieuwe verslaggevingsregels BBV
 • Parameteradvies grondexploitaties
 • Grondprijsbepaling en Grondbeleid
 • Financieel economische planbegeleiding
 • Financiële haalbaarheidsstudies
 • Wro en kostenverhaal

Neem contact op met Metafoor
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van onze Vpb module of wilt u onze standaard werkwijze nader toegelicht zien? Wij komen graag vrijblijvend langs bij u op locatie. Neem hiervoor telefonisch contact op via ons kantoor in Almere of stuur een e-mail naar info@metafoor.nl