Skip to main content
17 augustus 2016

Mijlpaal bereikt project Bergwijkpark gemeente Diemen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft afgelopen woensdag 17 augustus jongstleden uitspraak gedaan in de beroepszaak tegen het besluit tot vaststelling van het “Chw bestemmingsplan Bergwijkpark 2015” van de gemeente Diemen. Aangezien Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling B.V. het bestemmingsplan en het bijbehorende MER heeft opgesteld is bij ons aan de Bolderweg 2 te Almere de vlag uitgegaan en is er gebak besteld. Er is weer een mijlpaal bereikt voor het project Bergwijkpark. Felicitaties voor de gemeente Diemen en voor de ontwikkelaar Bergwijkstadspark B.V. te Diemen.  De genoemde uitspraak is snel te vinden met de volgende link.