Skip to main content

Nieuwsbrief indexatie grondexploitaties

By 29 januari 2016februari 1st, 2023No Comments
29 januari 2016

Nieuwsbrief indexatie grondexploitaties

Indexering per 1-1-2016

Graag willen wij u als professional in bouwgrond- en gebiedsontwikkeling informeren over de indexering van civiel technische investeringen met de daadwerkelijk gerealiseerde kostenstijging in 2015. Deze kostenstijging is onder meer van belang voor het actualiseren van grondexploitatieberekeningen per 1-1-2016.
De daadwerkelijk gerealiseerde kostenstijging in 2015 bedraagt op basis van BDB (GWW) cijfers: -0,79% (een daling dus). U kunt de op prijspeil 2015 bepaalde civieltechnische investeringen in de grondexploitatie vermeerderen met dit percentage. Op deze wijze heeft u de betreffende investeringen geïndexeerd naar prijspeil 2016.
De door ons aangeleverde indexering over het afgelopen jaar heeft geen betrekking op de stijging van civieltechnische prijzen vanaf 1-1-2016. Deze (gemiddelde) stijging wordt bepaald door het percentage ‘kostenstijging op jaarbasis’ vanaf 2016. Voor grondexploitatieberekeningen per 1-1-2017 geven wij alvast een prognose af. De verwachte kostenstijging voor 2016 bedraagt op basis van BDB cijfers: 1,51%.
Periodiek houden we onder meer de kostenstijging van de civieltechnische kosten uitgebreid bij in de kwartaalberichten, daarnaast geven we een prognose af in onze jaarlijkse Outlook grondexploitaties. Deze berichten kunt u downloaden vanaf onze website

 

GrexManager

Voor met name gemeentelijke opdrachtgevers en ontwikkelaars hebben wij GrexManager ontwikkeld. Met GrexManager brengt u alle financiële consequenties van bouwgrond- en gebiedsontwikkeling eenvoudig, overzichtelijk en op eenduidige wijze in beeld.
GrexManager is geschikt voor het opstellen, actualiseren en beheren van grondexploitatieberekeningen. Daarnaast biedt ons standaard rekenmodel rapportagemogelijkheden voor uw taxplanning (Vpb) en Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). Met GrexManager rekent u altijd volgens wettelijke vereisten (BBV en Wro), van initiatief tot en met realisatie, en op project- en portefeuilleniveau.
Wilt u nader kennismaken met GrexManager dan komen wij graag bij u langs op locatie voor een demonstratie.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze mail? Of wellicht wilt u ondersteuning bij het indexeren of actualiseren van uw grondexploitatie? Of heeft u belangstelling voor GrexManager dan kunt u contact opnemen met John Elders. U kunt hem telefonisch bereiken op 036-5300211 of per email via john.elders@metafoor.nl.