Skip to main content
19 januari 2018

Notitie ‘Aanmelding project m.e.r.-beoordeling’ door Nutte Cuperus

In de Juridische Kwartaalberichten van Metafoor treft u diverse publicaties over actualiteiten in gebiedsontwikkeling, met name op het vlak van grondexploitatie en kostenverhaal. Uit contacten met meerdere van onze opdrachtgevers uit de private sector bleek dat juridische berichtgeving op dit vlak wordt gemist. Al snel bleek dat ook bij diverse gemeentelijke organisaties interesse voor het Kwartaalbericht bleek te bestaan. Inmiddels is het Juridisch Kwartaalbericht een uitgebreide publicatie waarin diverse vooraanstaande juridisch adviseurs vertegenwoordigd zijn.

In het Juridisch Kwartaalbericht van januari 2018 schrijft Nutte Cuperus over de keuze van een nieuw bestemmingsplan of een afwijkingsprocedure, en de daarmee samenhangende procedurele aspecten. Er was geen ruimte om in de diepte te duiken omtrent het aanmelden van een project voor de m.e.r.-beoordeling. Omdat dit toch van belang is voor de doorlooptijd van een besluit wordt er via deze weg in een additioneel artikel een toelichting gegeven.

Download hier het artikel ‘Aanmelding m.e.r.-beoordeling’ van Nutte Cuperus