Skip to main content
27 november 2016

Outlook 2017

Wij brengen met de Outlook grondexploitaties in beeld hoe de belangrijkste kosten- en opbrengstenparameters in de grondexploitatie zich op de korte, middellange en lange termijn ontwikkelen.

Voor gemeenten en andere grondeigenaren is het van groot belang dat in grondexploitaties wordt gerekend met reële parameters. Het hanteren van te optimistische parameters in de grondexploitatie kan enorme financiële gevolgen hebben. Risico’s met betrekking tot actuele projecten worden in dat geval onvoldoende op waarde geschat. Gemeenten lopen daarmee nog steeds kans op tegenvallers van formaat.

Hoewel wij beseffen dat een inschatting van parameters per definitie arbitrair en van vele factoren afhankelijk is (aard van het project, locatie, de markt), doen wij toch een inschatting voor de verschillende parameters. De financiële betekenis van de parameterwaarden is eenvoudigweg te groot om geen poging te wagen om tot reële aannames te komen. Voor een gemeente zijn marktconforme parameters zelfs noodzakelijk om de omvangrijke risico’s met betrekking tot de grondexploitatie op waarde te kunnen schatten. Het doen van reële aannames over de parameters is in feite de waarheid onder ogen zien en anticiperen op actuele risico’s. Het is vervolgens aan de professional om een strategie te kiezen met betrekking tot hun grondexploitaties.

Download .PDF