Skip to main content
5 december 2019

Outlook Grondexploitaties 2020

Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling publiceert de Outlook Grondexploitaties 2020. Benieuwd naar de ontwikkelingen? Hierbij de Outlook Grondexploitaties 2020. Wij brengen met de Outlook grondexploitaties 2020 in beeld hoe de belangrijkste kosten- en opbrengstenparameters in de grondexploitatie zich op de korte, middellange en lange termijn ontwikkelen.

Klik op de poster voor een vergroting. De poster is klikbaar om u snel bij de gewenste informatie te brengen.

Tabel Outlook 2020

Voor gemeenten en andere grondeigenaren is het van groot belang dat in grondexploitaties wordt gerekend met reële parameters. Het hanteren van te optimistische parameters in de grondexploitatie kan grote financiële gevolgen hebben.

Hoewel wij beseffen dat een inschatting van parameters per definitie arbitrair en van vele factoren afhankelijk is (aard van het project, locatie, de markt), doen wij toch een inschatting voor de verschillende parameters. De financiële betekenis van de parameterwaarden is eenvoudigweg te groot om geen poging te wagen om tot reële aannames te komen. Voor een gemeente zijn marktconforme parameters zelfs noodzakelijk om de omvangrijke risico’s met betrekking tot de grondexploitatie op waarde te kunnen schatten. Het doen van reële aannames over de parameters is in feite de waarheid onder ogen zien en anticiperen op actuele risico’s. Het is vervolgens aan de professional om een strategie te kiezen met betrekking tot hun grondexploitaties.

Download hier de Outlook  Grondexploitaties 2020