Skip to main content
8 december 2020

Outlook Grondexploitaties 2021

De Outlook Grondexploitaties 2021 staat voor u klaar! In deze Outlook vindt u onze inschatting van de kosten- en opbrengstenparameters van grondexploitaties voor de komende jaren. De Outlook is gebaseerd op onze expertise en praktijkervaring, gecombineerd met de jaarcijfers en prognoses van toonaangevende instanties. Daarmee hebben wij de ontwikkeling van de parameters voor 2021 en verder in beeld gebracht. Naast de standaard parameters die u van ons gewend bent, behandelen wij vanaf deze editie ook de bruto aanvangsrendementen van commercieel- en woonvastgoed.