Skip to main content

Planeconomische APK: Grex-rekenen met Vpb, BBV en exploitatieplan

By 8 september 2016februari 1st, 2023No Comments
8 september 2016

Planeconomische APK: Grex-rekenen met Vpb, BBV en exploitatieplan

In samenwerking met Scobe Academy organiseert Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling op dinsdag 4 oktober 2016 een Planeconomische APK. Je bent van harte welkom in Gouda.

In het afgelopen jaar is de invoering van de vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven ingevoerd. Verder heeft een ieder te maken met de nieuwe regels van het BBV. Er zullen (binnen het grondbedrijf) verschillende GREX-en naast elkaar gaan ontstaan. De vraag is nu: Hoe leid je de een uit de andere af, en met name: Hoe interpreteer je de verschillen? Tot slot is er in een aantal gevallen ook een exploitatieplan met weer eigen spelregels.

In deze Planeconomische APK nemen we je mee in het rekenen met grexen ten behoeve van de Vpb, het BBV en het exploitatieplan. Het wordt een praktische rekendag waarin alle drie de grexen afzondelijk opgesteld worden. We nemen u mee in de verschillende variabelen en hoe deze van invloed zijn op de betreffende grondexploitaties.

Programma
Het programma voor deze Planeconomische APK is als volgt opgebouwd.

Inloop vanaf 09.00 uur, start 9.30 uur.

Introductie op de ontwikkelingen en de relaties ertussen

 • Traditionele grondexploitaties
 • Vpb en openingsbalans
 • BBV
 • Kostenverhaal (exploitatieplan, -regels, -voorschriften)

Introductie rekenprojecten ten behoeve van de rekenexercities

 • Vier lopende projecten met bijbehorende grondexploitatie/exploitatieplanberekeningen •Twee gemeentelijke projecten actief grondbeleid
 • Eén project op basis van een samenwerkingsovereenkomst
 • Eén project faciliterend grondbeleid
 • Drie grondposities ten behoeve van (mogelijk) toekomstige projecten

Aan de hand van deze rekenprojecten worden gedurende de dag de consequenties van de ontwikkelingen cijfermatig in beeld gebracht. Dit gebeurt aan de hand van het rekenprogramma GrexManager. U gaat zelf werken met een “light” versie van dit model.

Vennootschapsbelasting

 • Algemene achtergronden
 • Ondernemerscriteria/Verwevenheid/Normaal vermogensbeheer
 • Opstellen openingsbalansen •Stappen opstellen openingsbalans
 • Waardebepaling conform Discounted Cashflow en Dynamische Eindwaarde
 • Aansluiting kostensoortenlijst Bro
 • Verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen
 • Disconteringsvoet
 • Inbrengwaarde
 • Carry back/Carry forward
 • Boekwaarden en afboekingen
 • Consolidatie
 • Faciliterend grondbeleid
 • Hoogte openingsbalans

Rekenexercitie 1
Aan de hand van de geïntroduceerde rekenprojecten en behandelde inputparameters met keuzevrijheden stelt u zelf optimale openingsbalansen op voor de twee lopende projecten met actief grondbeleid.

Terugkoppeling rekenexercitie 1

 • Gezamenlijk maken we inzichtelijk de impact van de verschillende keuzemogelijkheden
 • Consolidatie van de beide projecten

Rekenexercitie 2
Aan de hand van de geïntroduceerde rekenprojecten en behandelde inputparameters voegt u ook één van de drie nog op te starten projecten op een optimale manier toe

Gezamenlijke uitbreiding van de rekenprojecten en analyse van de impact ervan

 • Wat is de impact van de openingsbalans als het project één jaar verder is
 • En wat is de impact van de openingsbalans als het project twee jaar verder is
 • Aan de hand van deze rekenexercities wordt duidelijk wat de impact is van de gemaakte keuzes bij het opstellen van de openingsbalans op de daadwerkelijk af te dragen vennootschapsbelasting

BBV

 • Verdwijnen categorie NIEGG
 • 10 jaars termijn voor grondexploitaties
 • Disconteringsvoet
 • Rentetoerekening
 • Toerekening voorbereidingskosten

Rekenexercitie 3
Aan de hand van de geïntroduceerde rekenprojecten en behandelde inputparameters vanuit het BBV rekent u zelf de impact door van de wijzigingen in het BBV

Discussiepunten BBV/Vpb
Waar botsen de uitgangspunten voor de Vpb en het BBV met elkaar en hoe hier mee om te gaan

Kostenverhaal op basis van exploitatieplan, -regels, -voorschriften

 • Belangrijkste wijzigingen in het kostenverhaal
 • Relatie met VpB en BBV

Resultaat
Na deze intensieve rekendag kunt u:

 • Verschillende grondexploitaties opzetten ten behoeve van verschillende doelstellingen (commercieel, Vpb, BBV en exploitatieplan)
 • Heeft u inzicht in de consequenties van de invoering van de Vpb op de fiscale GREX, en
 • Kunt u de wijzigingen in het BBV doorvoeren in de grexen t.b.v. de accountant.

Doelgroep
Gemeentelijke planeconomen, medewerkers grondzaken, financieel controllers grondexploitaties

Docenten
Michiel de Haan & John Elders, Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling

Meer informatie en Inschrijven
Voor meer informatie, het programma en de mogelijkheid tot inschrijven voor de Planeconomische APK, klikt u hier.

Wij hopen u te mogen ontmoeten op de Planeconomische APK dag!