Skip to main content
16 november 2018

Schema Kostenverhaal

Het omgaan met de grondexploitatieregeling van de Wro kan voor veel gemeenten en marktpartijen complex zijn. De toepassing van de grondexploitatieregeling is veelomvattend, ook omdat gemeenten hierbij zowel in het privaatrecht als het publiekrecht opereren. Zij zijn daarin bezig grondzaken, financiën en ruimtelijke ordening op elkaar af te stemmen. De toepassing is niet alleen veelomvattend, maar vaak ook ingewikkeld. Een exploitatieplan kan echter ook voordelen hebben. Als onderhandelen over anterieure overeenkomsten een moeizaam en langdurig traject lijkt te gaan worden en de gemeente voortgang wil maken, kan de vaststelling van bestemmingsplan met exploitatieplan die voortgang brengen. Een exploitatieplan is handig als achtervang bij faillissement van een exploitant. Of als achtervang omdat een anterieure overeenkomst alleen maar mislukt omdat de exploitant geen bankgarantie kan stellen. Voor uw gemak en als service presenteren wij u het Schema Kostenverhaal.

Het denken vanuit de figuur van het exploitatieplan is cruciaal, ook in de vele gevallen waarin de vaststelling van een exploitatieplan niet werkelijk wordt beoogd of plaatsvindt. Het Schema Kostenverhaal is door ons gemaakt om de toepassing van de grondexploitatieregeling zo inzichtelijk mogelijk te maken. In onze praktijk merken wij dat het grote en strategische belang van het opstellen van een schaduw-exploitatieplan lang niet altijd wordt onderkend. Een schaduw-exploitatieplan is belangrijk voor zowel gemeenten als marktpartijen om te helpen bij de onderhandelingen over anterieure overeenkomsten.

Het Schema Kostenverhaal helpt bij het opstellen van (schaduw-) exploitatieplannen. Het schema is opgedeeld in een aantal logische procesfasen: we hanteren een volgorde die in grote lijnen vaak aanwezig is. De stappen zijn per fase genummerd. We gebruiken dit schema ook voor presentaties en cursussen over de werking en toepassing van de grondexploitatieregeling. De onderwerpen in de cursus corresponderen met de nummers van de stappen in het kostenverhaalschema. Met dit schema willen wij u service bieden en daarmee een tipje van de sluier oplichten over onze praktijkkennis en –ervaring op dit gebied.

Het Schema Kostenverhaal treft u op deze pagina. Wenst u het schema fysiek te ontvangen of heeft u vragen, neem dan contact met ons op via info@metafoor.nl of 036-5300211.