Schematisch de verschillen tussen Wro, Omgevingswet en Aanvullingswet

Schematisch de verschillen tussen Wro, Omgevingswet en Aanvullingswet

In Grondzaken in de praktijk nummer 5 van 2016 schrijft Evert Jan van Baardewijk over de kostenverhaalsregeling in de Omgevingswet. De consultatieversie van de Aanvullingswet grondeigendom bevat een wijziging van de Omgevingswet op dit onderwerp. Evert Jan geeft de verschillen tussen Wro, Omgevingswet en Aanvullingswet in een schema weer. Op twee onderdelen biedt hij verdieping in de rubriek Vraag en Antwoord. Het eerste artikel vind u hier.

admin