Skip to main content
14 december 2016

Schematisch overzicht Kostenverhaalsregeling in de Omgevingswet

In Grondzaken in de Praktijk 2016 nr 5. stond al een artikel van Evert Jan van Baardewijk over de ‘Kostenverhaalsregeling in de Omgevingswet’. Daarin werd ingegaan op de conceptversie van de Aanvullingswet grondeigendom. Dit artikel bevatte een schema met overeenkomsten en verschillen tussen de aanvaarde Omgevingswet en de conceptversie van deze aanvullingswet. Helaas was abusievelijk niet het volledige schema opgenomen. In nummer 6 van Grondzaken in de Praktijk nu het volledige schematische overzicht!

Daarnaast heeft Evert Jan in Bouwrecht 2016/78 (oktober) een commentaar geschreven bij de conceptversie van de Aanvullingswet grondeigendom op het onderdeel kostenverhaal. Dit artikel vind u hier.