Skip to main content

Uitnodiging Marktconsultatie Machinefabriek

By 31 maart 2016februari 1st, 2023No Comments
31 maart 2016

Uitnodiging Marktconsultatie Machinefabriek

Beste vastgoedrelatie,

Namens de gemeente Vlissingen nodigen wij u van harte uit om mee te doen aan dé marktconsultatie voor de ontwikkeling van de Machinefabriek zodat voorwaarden kunnen worden geschept om uw ideeën over dit indrukwekkende gebouw mogelijk te maken!

De Machinefabriek ligt aan de zee en in het centrum van Vlissingen en in het hart van het Scheldekwartier. Het industrieel erfgoed is 10.000 m2 groot en maakt onderdeel uit van de voormalige Scheldewerf. Het gebouw is klaar om een nieuwe invulling te krijgen. De plek en het gebouw nodigen initiatieven uit en de locatie biedt ruimte voor kwaliteit. Maar welke kwaliteit gaat de meeste waarde creëren voor de stad?

De gemeente Vlissingen is eigenaar van de Machinefabriek en wenst op korte termijn over te gaan tot verdere ontwikkeling van het erfgoed. Hiervoor wordt gezocht naar geschikte (markt)partijen. Er is besloten om de markt eerst te consulteren om zo op deze wijze te komen tot haalbare uitgangspunten (eisen) en ambities (wensen).

De gemeente heeft een aantal kaders gesteld die zij graag aan de markt wil voorleggen. De huidige publiekrechtelijke bestemming is industrie. De gemeente gaat deze bestemming wijzigen in een publiekrechtelijke bestemming die kansen biedt!

Geïnspireerd door het gebouw en de locatie? De gemeente hoopt op vernieuwende en creatieve plannen en wil partijen zoveel mogelijk de ruimte bieden. Toch zijn er een aantal punten waar rekening mee moet worden gehouden. Gemeentelijke beleidskaders en wet- en regelgeving stellen randvoorwaarden. Tegelijkertijd realiseert de gemeente zich dat niet teveel moet worden vastgelegd. Flexibiliteit zorgt ervoor dat ruimte wordt geboden aan creativiteit.

In hoofdstuk 2 van het Consultatiedocument wordt een kort overzicht van de belangrijkste uitgangspunten en ambities beschreven. Zoek ideeën binnen deze afbakening. De gemeente hoort ook graag waar zij onverhoopt te strenge uitgangpunten of onrealistische ambities heeft.

Naast het vinden van aansluiting bij de bestaande beleidsmatige uitgangspunten daagt de gemeente u uit de ambities in te vullen. Wat spreekt u aan? Welke creatieve ideeën heeft u? Hoe maakt u het project haalbaar en realistisch?

U bent van harte uitgenodigd om de Machinefabriek van binnen te bezichtigen op 18 en 28 april 16.00 – 17:30 (Glacisstraat 165, 4381 SE te Vlissingen).

Meer informatie waaronder het Consultatiedocument en de vragen die wij graag aan u voorleggen, vindt u hier.

We zijn zeer benieuwd naar uw visie. Hartelijk dank voor uw tijd en reactie!

Hartelijke groet,

 

Jules Boterman

Reply: Jules.Boterman@metafoor.nl31